TEDxStanford – Krishna Shenoy, Stanford University

TED Talks Krishna Shenoy

Neural prosthetics (19:07)